8/21/2003

كفش هاي سيندرلا اتفاقي در راهروي قصر جا موند,اما اين هم انكار ناپذيره كه با كفش پاشنه بلند نميشه دويد.

No comments:

Post a Comment