7/21/2003

يازده و چهل دقيقه ي صبح امروز متولد شدم.از هر طرف كه حساب كني ديگه ادولت ام!
نميدونم بيست و يك سال پيش با خودم چي فكر كردم كه به زور خواستم دو ماه زود تر ,ااونم از پا!از دل مامانم بيام به اين دنيا؟!
خلاصه كه بيست ويك سال پيش در يك همچين لحظه اي,يه بچه ي پري مچور, با چهل سانت قد و دو كيلو گرم وزن ,توي انكيباتور در بيمارستان تهران كلينيك, خوابيده بود....
تولدت-تولدم مبارك!!!

No comments:

Post a Comment