7/26/2003

اصلا به بعد هنري و... و ... فيلم هاي ايراني كاري ندارم!فقط دلم ميخواد يك جمله از اين دست اندر كاران هنر هفتم , اعم از نويسنده و كارگردان و بازيگر , بپرسم.دلم ميخواد بدونم اين جماعت از ساختن اين فيلم هاي در پيت با سوژه هاي تكراري خسته نشدن؟ هنر پيشه هامون هم كه هزار الله و اكبر فيكس شدن تو نقش هاشون!خودشون هم بخوان بد بازي كنن در اثر تكرار ,نميتونن كه بد بازي كنن!خانوم فلاني كه هميشه مدعي حقوق زنانه!يا اول فيلم داره تو دادگاه براي قاضي نطق ميكنه , يا جزئ نسل سوخته اس! اقاي فلاني هم كه هميشه نقش جانباز جنگي داره و اقاي ... و خانوم....اخر فيلم هم كه هميشه بايد هنري تموم شه!دو دقيقه ي اخر فيلم دو تا تصوير مبهم با صداي اذان و قربونتون, شب خوب بخوابيد!
جدا خسته نشدين؟؟؟؟

No comments:

Post a Comment