5/15/2003

خيلي احمقانه است! يك چيز كاملا نسبي و سليقه اي مثل زيبايي معيار بندي شده است وبه چيزي زيبا گفته ميشه كه حد اقل نود درصد المان هاي از پيش تعيين شده ي زيبايي رو داشته باشه.
يك زن در صورتي زيبا ست كه حداقل براي يك مرد اروتيك باشه .
....

No comments:

Post a Comment