5/12/2003

اين پيغام رو "بو بو" دختر ارشد خانواده ي گلاس ,روي اينه ي حمام اپارتمان سيمور-پسر ارشد خانواده ي گلاس- به مناسبت ازدواج برادرش گذاشته بود:
" تيرهاي سقف را بالا تر بگذاريد , نجاران, داماد همچون اارس مي ايد,بالا بلند تر از هر بلند بالايي. ... لطفا با موريل خوشگلت شاد شاد شاد باش.اين يك دستور است. ..."

مثل اينكه اصل بقاي انرژي اينجا هم بود!(بر خلاف نتيجه اي كه داشتم ميگرفتم) اهسته اهسته اون انرژي كه يك سال پيش گذاشتم و احساس كردم نابود شده , داره بهم برميگرده. در يك فضاي ديگه و از يك نوع كاملا متفاوت .....
( ااااه!حضرت شلغم!كمك كن اين نتيجه اي كه بعد از اندي مچل بودن گرفتم , زاييده ي توهمات هميشگيم نباشه. اا مين!)

No comments:

Post a Comment