3/29/2003

تازه ego داره توش شكل ميگيره, كم كم فعل ها از سوم شخص به اول شخص تبديل شدن,يعني دارن ميشن.بعضي وقتا عجيب منو ياد بچه ميمون ميندازه! واقعا متاسفم كه از نزديك شاهد فرايند رشدش نيستم.

No comments:

Post a Comment